IoT-Fabrik

Dette er er web-indgangen til Etteplans demonstrations-, test- og reference platform af ægte IoT forbundne systemer.

Systemet er et Etteplans ”skuffe-projekt”, hvor vi med brug af bl.a. Open Source Software og Hardware, samarbejdspartners standardprodukter og vores egne udviklede/fremstillede komponenter – når vi synes vi har tiden, udnytter vores IoT erfaringer, og hen ad vejen samler relevante interessante IoT teknologier og opbygger en Heterogen IoT Reference Platform.

Den overliggende demo-applikation er tillige lavet med brug af Open Source-værktøjer og komponenter. Næste gang vi synes vi har tiden, er det bl.a. vores LoRaWAN og Bluetooth Low Energy erfaringer vi integrerer i IoT Factory…

Vores kunder, nuværende såvel som kommende, samt vores partnere og os selv få herved mulighed for et grundigt hands-on indtryk af forskellige IoT teknologiers muligheder og hurtige teste/verifikationer kan foretages – før et eventuelt ”rigtigt” projekt etableres.

Kunder er meget velkomne til at kontakte os, f.eks. mhp. en demonstration af IoT fabrikken og/eller for at egne teknologiønsker professionelt afprøvet sammen med Etteplans erfarne IoT konsulenter…

Etteplan hjælper naturligvis gerne kunder gennem dele og/eller hele IoT udviklingsprocessen, hvis det har interesse !?